"Investeer in uw grootste kost (personeel) en maak van die kost uw beste investering : TALENT!"

Onze Missie


MISSIE

Tastes&Tales  organiseert talentbewuste, zintuiglijke teambuildings,

voor elk geïnspireerd (management)team,

door op een plezierige manier via een inter- en actieve workshop de parallellen te leggen tussen het proeven van whisky en het (h)erkennen van talent. Bovendien verkennen we de overeenkomsten in het wordingsproces van zowel whisky als talent.

Immers, opdat we van kwaliteitsproducten zoals whisky of talent kunnen genieten, dienen ze eerst passievol ontwikkeld te worden.

WAARDEN

Vrijheid: We zijn met velen op deze aarde. In respect samen leven en werken is dan ook even noodzakelijk als onoverkomelijk. Vrijheid is daarbij echter een onmisbare perceptie. Elke mens moet vrij kunnen denken, communiceren en handelen. Alleen dan krijgen we creatieve, scheppende en open culturen, die ontmoeting en uitwisseling als verrijking beschouwen en de bron van welzijn en welvaart.

Uitdaging: We worden overspoeld met info en feiten. Ik heb het wel nodig om uit deze chaos aan prikkelingen de juiste uitdagingen over te houden om mijn talent “relevant” aan te kunnen wenden.

Realisatie: De juiste uitdaging kiezen heeft uiteraard met zingeving te maken. Voor welke doelen kan ik me zodanig opladen dat we gààn voor de realisatie ervan en uiteraard de voldoening van mezelf en anderen hierover.

Integriteit: De manier waarop we als individu of als organisatie op een authentieke en ethische manier handelen en via open communicatie het vertrouwen verdienen van onze stakeholders.

Gepassioneerd: Energie is eindig, of we het nu graag horen of niet. En dus is het ecologisch, economisch en ergonomisch heel verstandig om vanuit een evenwichtsprincipe te handelen. Zorg dat je veel energie geeft, op zo’n manier dat je evenveel energie terugkrijgt. Om de Tröckener Kecks aan te halen : “Doe alles wat je doet met hart en ziel !”

Samen vormen de beginletters van deze waarden het woord VURIG. Ook leuk als je belangrijkste didactische hulpmiddel (Whisky) door de Indianen (N-Amerika) ooit vuurwater genoemd werd.